Przenieś do treści

Proceedings

Status:

Purchasing mode:

Search by case ref. no. or name:

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
1. Zakup i dostawa sprzętu medycznego specjalistycznego dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii wraz z zapewnienie depozytu oraz dzierżawą urządzeń na bieżące potrzeby Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu. DZP/2-23/233/90/2024 2024-07-17 10:18 2024-08-21 11:30
2. Zakup i dostawa obłożeń i środków ochrony indywidualnej jednorazowego użytku dla potrzeb USK w Opolu. DZP/2-23/233/74/2024 2024-07-11 10:25 2024-08-19 11:30
3. Zakup i dostawa szwów chirurgicznych oraz siatek do przepuklin na bieżące potrzeby Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu. DZP/2-23/233/91/2024 2024-07-04 09:44 2024-08-09 10:00
4. Zakup i dostawa preparatów do dializ domowych na bieżące potrzeby Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu. DZP/2-23/233/84/2024 2024-07-02 09:48 2024-08-06 09:00
5. Zakup i dostawa odczynników i materiałów zużywalnych z dzierżawą urządzeń na okres 36 miesięcy. DZP/2-23/233/81/2024 2024-07-01 13:45 2024-08-05 11:30
6. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę czynności formalno-prawnych, opracowań projektowych, robót budowlanych i instalacyjnych oraz czynności odbiorowych i związanych z oddaniem obiektów do użytkowania w ramach zadania pn.: Wielooperacyjny projekt modernizacji energetycznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu w DZP/2-23/233/66/2024 2024-05-22 12:35 2024-07-29 10:00
7. Zakup i dostawa świeżych warzyw i owoców oraz warzyw kiszonych na bieżące potrzeby Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu. DZP/2-23/233/98/2024 2024-07-17 15:23 2024-07-26 09:00
8. Zakup i dostawa mleka i przetworów mlecznych na bieżące potrzeby Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu. DZP/2-23/233/99/2024 2024-07-17 15:38 2024-07-26 09:00
9. Zakup i dostawa środków do dezynfekcji na bieżące potrzeby Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu DZP/83/2024 2024-07-09 13:44 2024-07-25 11:30
10. Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku z zakresu urologii na bieżące potrzeby Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu DZP/2-23/233/75/2024 2024-07-03 13:53 2024-07-25 09:00
11. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego DZP/2-23/233/76/2024 2024-07-12 12:07 2024-07-24 11:30
12. Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku do terapii nerkozastępczej na bieżące potrzeby Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu. DZP/2-23/233/79/2024 2024-06-19 10:33 2024-07-24 11:30
13. Zakup i dostawa narzędzi urologicznych na potrzeby Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu. DZP/2-23/233/94/2024 2024-07-16 09:09 2024-07-24 10:00
14. Świadczenie usługi Security Operations Center (SOC) dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu. DZP/2-23/233/78/2024 2024-07-11 14:56 2024-07-23 09:00
15. Zakup i dostawa sprzętu medycznego oraz zapewnienie depozytu wraz z dzierżawą urządzeń dla Pracowni Elektrofizjologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu. DZP/2-23/233/72/2024 2024-06-11 12:03 2024-07-23 09:00
16. Zakup i dostawa sprzętu medycznego dla Pracowni Hemodynamiki Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu. DZP/2-23/233/80/2024 2024-07-03 13:00 2024-07-19 11:30
17. Zakup i dostawa materiałów zespalających wraz z zapewnieniem depozytu na bieżące potrzeby Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu. DZP/2-23/233/89/2024 2024-07-09 14:44 2024-07-17 11:30
18. Zakup i dostawa aparatów USG wraz z przeszkoleniem personelu z obsługi urządzenia dla potrzeb Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu. DZP/2-23/233/82/2024 2024-07-04 12:02 2024-07-15 09:30
19. Zakup i dostawa soczewek wewnątrzgałkowych i materiałów zużywalnych oraz zapewnienie depozytu soczewek wraz z dzierżawą aparatu do fakoemulsyfikacji zaćmy oraz biometru optycznego na bieżące potrzeby Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu. DZP/2-23/233/85/2024 2024-06-27 10:06 2024-07-12 11:30
20. Zakup, dostawa, uruchomienie, wdrożenie (konfiguracja) stosu przełączników rdzeniowych na bieżące potrzeby Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu. DZP/2-23/233/88/2024 2024-07-04 09:00 2024-07-12 11:30
21. Zakup i dostawa wyposażenia Oddziału Chorób Wewnętrznych i Alergologii V piętro w meble medyczne - łóżka szpitalne. DZP/2-23/233/86/2024 2024-06-25 11:27 2024-07-11 10:00
22. Zakup i dostawa testów diagnostycznych na potrzeby Zakładu Mikrobiologii USK w Opolu. DZP/2-23/233/71/2024 2024-06-06 09:58 2024-07-11 09:00
23. Zakup i dostawa sprzętu do pobierania krwi jednorazowego użytku wraz z dzierżawą urządzeń w części 1 na bieżące potrzeby Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu. DZP/2-23/233/50/2024 2024-05-22 11:19 2024-07-02 09:00
24. Zakup i dostawa produktów leczniczych na bieżące potrzeby Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu DZP/2-23/233/68/2024 2024-05-24 09:44 2024-07-01 10:00
25. Budowa miejsca gromadzenia odpadów wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przy Al. Wincentego Witosa 26 w Opolu DZP/2-23/233/65/2024 2024-06-10 13:02 2024-07-01 09:00
26. Zakup i dostawa sprzętu medycznego specjalistycznego z zakresu otolaryngologii na bieżące potrzeby Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu. DZP/2-23/233/61/2024 2024-05-22 16:13 2024-06-28 11:30
27. Usługa kompleksowego zarządzania, koordynacji i nadzór nad realizacją niekomercyjnego badania klinicznego COLSTENT Study (w imieniu Zamawiającego, jako organizacja prowadząca badanie kliniczne na zlecenie, CRO) dla projektu „Zastosowanie doustnej kolchicyny w celu zapobiegania restenozie w tętnicy udowej powierzchownej - COLSTENT DZP/2-23/233/58/2024 2024-05-23 10:29 2024-06-28 11:30
28. Zakup i dostawa koncentratów do hemodializ na bieżące potrzeby Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu. DZP/2-23/233/77/2024 2024-06-13 10:31 2024-06-21 10:00
29. Zakup i dostawa rękawic medycznych. DZP/2-23/233/63/2024 2024-05-13 13:49 2024-06-18 09:00
30. Zakup i dostawa opatrunków i obłożeń jednorazowego użytku na bieżące potrzeby Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu. DZP/2-23/233/49/2024 2024-05-07 09:36 2024-06-14 09:00
Legenda
- Current
- Archive