Przenieś do treści

Proceedings

Status:

Purchasing mode:

Wyszukaj po znaku sprawy lub nazwie:

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
1. Zakup i dostawa sprzętu medycznego do witrektomii i fakoemulsyfikacji wraz z dzierżawą aparatu na bieżące potrzeby Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu. DZP/2-23/233/108/2023 2023-10-03 09:19 2023-11-06 11:30
2. Zakup i dostawa szwów chirurgicznych na bieżące potrzeby Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu. DZP/2-23/233/106/2023 2023-09-27 09:23 2023-10-30 10:00
3. Zakup i dostawa mebli medycznych dla potrzeb Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu. DZP/2-23/233/102/2023 2023-09-01 10:04 2023-10-04 10:00
4. Zakup i dostawa zastawek serca do implantacji przeznaczyniowej na bieżące potrzeby Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu. DZP/2-23/233/101/2023 2023-08-30 09:19 2023-10-02 11:30
5. Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla potrzeb Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu. DZP/2-23/233/107/2023 2023-09-22 12:58 2023-10-02 10:00
6. Zakup sprzętu medycznego oraz dostawa, instalacja/uruchomienie sprzętu i przeszkolenie personelu w zakresie obsługi sprzętu. DZP/2-23/233/104/2023 2023-09-15 15:17 2023-09-29 11:30
7. Zakup sprzętu i aparatury w ramach zadania pn. „Zakup sprzętu i aparatury” - w ramach Narodowego Programu Transplantacyjnego” DZP/2-23/233/103/2023 2023-09-15 15:22 2023-09-29 10:00
8. Zakup i dostawa sprzętu informatycznego na bieżące potrzeby Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu. DZP/2-23/233/105/2023 2023-09-19 14:25 2023-09-27 09:00
9. Zakup i dostawa odczynników do oznaczanie IgE swoistych i całkowitego IgE, wraz z dzierżawą aparatu i niezbędnego wyposażenia do wykonania badań na okres 12 miesięcy. DZP/2-23/233/98/2023 2023-08-25 09:13 2023-09-26 10:00
10. Zakup i dostawa oraz uruchomienie zestawu holterowskiego wraz z przeszkoleniem personelu z obsługi. DZP/2-23/233/96/2023 2023-08-21 09:43 2023-09-22 10:00
11. Świadczenie kompleksowych usług pralniczych z dzierżawą bielizny pościelowej białej i operacyjnej oraz innych asortymentów szpitalnych, usług pralniczych asortymentów Zamawiającego wraz z dzierżawą dwóch zestawów/ urządzeń do odczytu zawartości opakowania, w którym znajduje się bielizna brudna i bielizna czysta oraz systemu szaf DZP/2-23/233/99/2023 2023-09-01 10:10 2023-09-18 09:30
12. Zakup i dostawa obłożeń i środków ochrony indywidualnej j.u. dla potrzeb USK w Opolu. DZP/2-23/233/83/2023 2023-08-11 10:26 2023-09-14 11:30
13. Zakup i dostawa artykułów higienicznych dla potrzeb Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu. DZP/2-23/233/100/2023 2023-08-23 10:50 2023-09-01 10:00
14. Świadczenie usług transportowych pacjentów dializowanych na bieżące potrzeby Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu DZP/2-23/233/97/2023 2023-08-18 09:40 2023-08-31 09:30
15. Zakup i dostawa systemu centralowego z systemem telefonii bezprzewodowej (IP-DECT), z automatycznym telefonicznym systemem informacyjnym Call Center w tym IVR (Interactive Voice Response) zintegrowanym z używanym przez Zamawiającego HIS (Clininet produkcji CGM Lublin) wraz z montażem, instalacją, konfiguracją, uruchomieniem, szkoleniem DZP/2-23/233/69/2023 2023-07-21 09:26 2023-08-30 10:00
16. Zakup i dostawa sprzętu medycznego wraz zapewnieniem depozytu oraz instrumentarium dla Oddziału Neurochirurgii i Oddziału Chirurgii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu. DZP/2-23/233/93/2023 2023-08-14 09:46 2023-08-29 11:30
17. Zakup i dostawa oraz zapewnienie depozytu sprzętu medycznego specjalistycznego na potrzeby pracowni Hemodynamiki Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu. DZP/2-23/233/90/2023 2023-07-24 12:32 2023-08-25 11:30
18. Zakup i dostawa materiałów opatrunkowych, obłożeń operacyjnych jednorazowego użytku oraz siatek przepuklinowych na bieżące potrzeby Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu. DZP/2-23/233/89/2023 2023-07-25 10:17 2023-08-25 11:30
19. Zakup i dostawa sprzętu medycznego specjalistycznego z zakresu ortopedii – endoprotez wraz z zapewnieniem depozytu na bieżące potrzeby Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu. DZP/2-23/233/85/2023 2023-07-12 11:02 2023-08-23 11:30
20. Zakup i dostawa artykułów nabiałowych na bieżące potrzeby Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu DZP/2-23/233/94/2023 2023-07-27 08:41 2023-08-16 11:30
21. Zakup i dostawa świeżych warzyw i owoców oraz warzyw kiszonych na bieżące potrzeby Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu DZP/2-23/233/95/2023 2023-08-03 11:30 2023-08-11 11:30
22. Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku. DZP/2-23/233/82/2023 2023-07-07 10:59 2023-08-10 11:30
23. Zakup i dostawa odczynników oraz testów wykorzystywanych w diagnostyce laboratoryjnej na bieżące potrzeby Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu DZP/2-23/233/78/2023 2023-07-07 12:12 2023-08-09 11:30
24. Zakup i dostawa instrumentarium do zabiegów małoinwazyjnych na zastawce mitralnej i trójdzielnej. DZP/2-23/233/77/2023 2023-07-07 09:29 2023-08-08 10:00
25. Zakup i dostawa szwów chirurgicznych na bieżące potrzeby Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu DZP/2-23/233/84/2023 2023-07-07 09:31 2023-08-08 10:00
26. Zakup i dostawa sprzętu medycznego specjalistycznego dla Pracowni Endowaskularnej i Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej na bieżące potrzeby Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu DZP/2-23/233/76/2023 2023-06-28 10:53 2023-08-01 11:30
27. Zakup i dostawa szwów chirurgicznych na bieżące potrzeby Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu. DZP/2-23/233/92/2023 2023-07-24 09:51 2023-08-01 10:00
28. Zakup i dostawa narzędzi chirurgicznych dla potrzeb Bloku Operacyjnego oraz Medycyny Sądowej dla potrzeb USK Opole. DZP/2-23/233/79/2023 2023-06-27 10:59 2023-07-28 10:00
29. Zakup i dostawa akcesoriów laboratoryjnych oraz smoczków i butelek dla dzieci i niemowląt na bieżące potrzeby Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu. DZP/2-23/233/91/2023 2023-07-19 12:23 2023-07-28 10:00
30. Zakup i dostawa tonerów oraz nośników danych dla potrzeb USK Opole. DZP/2-23/233/88/2023 2023-07-12 13:05 2023-07-26 11:30
Legenda
- Current
- Archive