Przenieś do treści

Proceedings

Status:

Wyszukaj po znaku sprawy lub nazwie:

Type:

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
1. Przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2023 oraz 2024 w pełnym zakresie, w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ETL.2320.1379.2023 2023-09-15 11:37 2023-10-09 10:00
2. Objęcie hydroforowni i ujęcia wody monitoringiem wizyjnym i systemem alarmowym ETL/2320-1464/2023 2023-10-02 11:22 2023-10-05 10:00
3. Wykonanie audytu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych USK w Opolu ETL/2320-1432/2023 2023-09-25 09:51 2023-10-04 13:00
4. Zapytanie ofertowe - program zdrowotny jelito grube ETL/2320-1444/2023 2023-09-28 08:28 2023-10-04 10:00
5. Usługa w postaci odczytów dawek indywidualnych lub środowiskowych od promieniowania jonizującego gamma lub RTG, przy użyciu dawkomierzy termoluminescencyjnych zgodnie z obowiązującą procedurą badawczą PB-DAWKI ETL/2320-1256/2023 2023-09-25 10:49 2023-10-04 09:00
6. Montaż słupków drogowych i naprawa ubytków w nawierzchni asfaltowej drogi wewnętrznej USK w Opolu ETL/2320-1388/2023 2023-09-21 13:26 2023-10-03 10:00
7. Zakup preparatów hemostatycznych na potrzeby Bloku Operacyjnego USK w Opolu ETL/2320-1427/2023 2023-09-28 08:02 2023-10-02 09:00
8. Preparaty dezynfekcyjne na potrzeby USK w Opolu ETL/2320-1431/2023 2023-09-25 10:44 2023-09-29 10:00
9. Zabezpieczenie estakady siatką ochronną ETL/2320-1398/2023 2023-09-21 11:13 2023-09-26 10:00
10. Produkt leczniczy wskazany w leczeniu dorosłych pacjentów z objawową niedokrwistością związaną z przewlekłą chorobą nerek w programie lekowym ETL/2320-1402/2023 2023-09-19 12:52 2023-09-25 09:00
11. Remont fragmentów chodników przed hotelami pracowniczymi ETL/2320-1383/2023 2023-09-18 09:45 2023-09-22 10:00
12. Implant do ciałka szklistego z deksametazonem na potrzeby programu lekowego dla Okulistyki ETL/2320-1349/2023 2023-09-14 11:51 2023-09-19 09:00
13. Przebudowa urządzeń budowlanych (placu postojowego) - dla pracowników USK w Opolu poprzez wymianę nawierzchni, utwardzenie, wykostkowanie wraz z oznakowaniem poziomym (wymalowanie) ETL/2320-1351/2023 2023-09-13 12:48 2023-09-18 10:00
14. Zakup chłodziarki medycznej do przechowywania krwi dla Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej i Banku Krwi ETL/2320-1263/2023 2023-09-06 10:09 2023-09-15 10:00
15. Zakup i dostawa pojemników na odpady ETL/2320-1296/2023 2023-08-30 13:07 2023-09-13 10:00
16. Implant do ciałka szklistego z deksametazonem na potrzeby programu lekowego dla Okulistyki ETL/2320-1322/2023 2023-09-05 11:41 2023-09-08 11:00
17. Przebudowa urządzeń budowlanych (placu postojowego) - dla pracowników USK w Opolu poprzez wymianę nawierzchni, utwardzenie, wykostkowanie wraz z oznakowaniem poziomym (wymalowanie) ETL/2320-1269/2023 2023-08-24 14:36 2023-09-06 10:00
18. Zakup i dostawa Głowicy przezprzełykowej X7-2t do aparatu CX50 firmy PHILIPS - 1 szt. ETL/2320-1260/2023 2023-08-24 14:50 2023-09-04 09:00
19. Montaż słupków drogowych i naprawa ubytków w nawierzchni asfaltowej drogi wewnętrznej USK w Opolu ETL/2320-1264/2023 2023-08-24 14:58 2023-08-31 12:00
20. Przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2023 oraz 2024 w pełnym zakresie, w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ETL.2320.1005.2023 2023-08-09 12:17 2023-08-25 10:00
21. Zakup i dostawa Głowicy przezprzełykowej X7-2t do aparatu CX50 firmy PHILIPS Zapytanie ofertowe 2023-08-11 10:21 2023-08-18 09:00
22. Usługa przeprowadzenia badań z wykorzystaniem techniki CATI lub CAWI lub mieszanej (CATI oraz CAWI) wśród co najmniej 200 respondentów - na próbie losowej mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce ETL/2320-1201/2023 2023-08-09 12:14 2023-08-16 10:00
23. Zakup sprzętu do Poradni Leczenia Otyłości przy USK w Opolu ETL/2320-1047/2023 2023-08-07 14:07 2023-08-10 12:00
24. Dobór, zakup, dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatorów miejscowych typu split inwerter dla pomieszczeń zlokalizowanych w USK w Opolu ETL/2320-1163/2023 2023-08-02 14:17 2023-08-09 14:00
25. Zakup i dostawa baterii dla potrzeb USK w Opolu ETL/2320-1164/2023 2023-08-02 14:29 2023-08-08 10:00
26. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej ETL/2320-1150/2023 2023-08-02 09:19 2023-08-07 11:00
27. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej ETL/2320-1031/2023 2023-07-19 11:34 2023-07-28 10:00
28. Sprzęt jednorazowy na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci i Noworodków USK w Opolu ETL/2320-1092/2023 2023-07-24 10:02 2023-07-27 10:00
29. Zakup i sukcesywna dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Pracowni Elektrofizjologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu ETL/2320-1098/2023 2023-07-24 09:30 2023-07-27 09:00
30. Sprzęt jednorazowy oraz płyn kardioplegiczny dla oddziału Kardiochirurgii (perfuzja) USK w Opolu ETL/2320-1091/2023 2023-07-24 10:56 2023-07-26 14:00
Legenda
- Current
- Archive