Przenieś do treści

Proceedings

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
1. Zakup dostawa i uruchomienie aparatu do odzyskiwania krwi z pola operacyjnego oraz przeszkolenie personelu w zakresie obsługi i eksploatacji DTL/2320-026/2022 2022-01-27 09:20 2022-02-03 12:00
2. Testy specjalistyczne aparatury RTG DTL/2320-025/2022 2022-01-27 09:11 2022-02-02 13:00
3. Zakup i dostawa sprzętu medycznego dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii USK w Opolu DTL/2320-29/2022 2022-01-25 10:48 2022-02-02 09:00
4. Zakup i dostawa środków ochrony indywidualnej dla potrzeb USK w Opolu DTL/2320/22/2022 2022-01-24 12:55 2022-01-27 08:00
5. Zakup dostawa montaż i uruchomienie klimatyzatora miejscowego kasetonowego typu split inverter dla pomieszczenia Pracowni RTG w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej DTL/2320-03/2022 2022-01-19 11:33 2022-01-25 12:00
6. Zakup i dostawa testów ALEX 2 DTL/2320-04/2022 2022-01-14 08:18 2022-01-17 18:00
7. Naprawa sterylizatora MST-V 6618 nr 26328 DTL/2320-299/2021 2021-12-29 10:45 2022-01-05 12:00
8. Załadunek, odbiór, transport oraz unieszkodliwienie lub przetworzenie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne z terenu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu. DTL/2320-282/2021 2021-12-17 13:14 2021-12-23 10:00
9. Zakup i dostawa elektrycznego wózka jezdniowego podnośnikowego dla potrzeb USK w Opolu DTL/2320-274/2021 2021-12-15 09:57 2021-12-22 12:00
10. Sprzęt do zewnątrzustrojowego usuwania cytokin, bilirubiny, mioglobiny, tikagrelolu i rywaroksabanu DTL/2320-275/2021 2021-12-16 09:31 2021-12-22 10:00
11. Zakup akumulatorów do respiratorów Servo I DTL/2320-281/2021 2021-12-16 14:45 2021-12-20 10:00
12. PRZEPROWADZENIE ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO USK W OPOLU ZA ROK OBROTOWY 2021 I 2022 DTL/2320-276/2021 2021-12-14 09:33 2021-12-20 09:00
13. ZAKUP AKUMULATORÓW DO RESPIRATORÓW SERVO 1 DTL/2320-271/2021 2021-12-07 15:10 2021-12-14 14:00
14. Zakup i dostawa sprzętu jednorazowego użytku i materiałów zużywalnych dla potrzeb poradni stomatologicznych USK w Opolu DTL/2320-221/2021 2021-10-26 14:24 2021-11-02 14:00
Legenda
- Aktualne
- Archiwalne